Thiết bị chống ngủ gật và mất tập trung khi lái xe

Video
Camera Ridy có khả năng nhận diện hành vi khuôn mặt, có khả năng phát cảnh báo nếu phát hiện người lái xe buồn ngủ hoặc mất tập trung.