Thiết bị hàn nhựa trong tích tắc

Video
Máy hàn nhựa lỏng BondicEVO có thể vá lỗ hổng và gắn các vết nứt gãy trên đồ dùng bằng nhựa chỉ trong vài giây.