Thiết bị nguyên mẫu với màn hình OLED gập của smartphone

Video
Smartphone với màn hình gập không còn là ý tưởng xa vời. Một công ty R&D của Đài Loan đã giới thiệu nguyên mẫu hoàn chỉnh của thiết bị di động đầu tiên có màn hình AMOLED gập.