Thiết bị tạo nước từ không khí dùng trên sa mạc

Video
Nhóm nghiên cứu tại Đại học California phát triển thiết bị có khả năng hấp thụ nước khi đêm xuống và cung cấp nước vào ban ngày.