Thiết kế xe đạp không xích tiêu hao ít năng lượng hơn

Video
Xe được trang bị một hệ dẫn động gồm các bánh răng, bạc đạn và trục truyền động, giúp giảm 49% ma sát so với xe đạp sử dụng xích.