Thiếu Lâm đoản côn - binh khí huyền thoại

Video
Để luyện tập đoản côn Thiếu Lâm, các võ tăng tập trung phát triển lực tay bằng cách leo lên, xuống núi bằng tay không.