Thiếu nữ 17 tuổi bị người quen bán sang Trung Quốc giá 10 triệu đồng

Video
Qua quen biết, Huyền dụ dỗ thiếu nữ 17 tuổi qua Trung Quốc làm việc nhưng lại bán em này làm vợ người khác với giá 10 triệu đồng.