Thiếu quan sát, người đàn ông gặp tai nạn thảm khốc dưới bánh xe tải

Video
Qua đường băng băng không quan sát, người đàn ông đi xe máy gặp nạn ngay sau đó.