Thịt tồn dư kháng sinh nguy hiểm thế nào?

Video
Việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi ở nước ta đã ở mức báo động. Hàng ngày có một lượng kháng sinh nhất định, đang không được con người tiếp nhận một cách chủ động, mà dần dần đi vào cơ thể qua các bữa ăn hàng ngày hàng giờ. Vậy thực phẩm tồn dư kháng sinh là những chất gì, gây ảnh hưởng ra sao tới sức khỏe con người?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT