Thổ dân Brazil thề bảo vệ rừng Amazon 'tới giọt máu cuối cùng'

Video
Bộ lạc Mura sẵn sàng đấu tranh với nạn lâm tặc và hỏa hoạn ở rừng Amazon khi "lá phổi" thế giới bị cháy ở mức độ kỷ lục.