Thợ lặn đối mặt trăn anaconda và cá piranha

Video
Thợ lặn chuyên nghiệp kiêm kỹ thuật viên video Bartolomeo Bove chia sẻ thêm thước phim hiếm gặp về những sinh vật anh chạm trán dưới sông Brazil.