Thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Video
Độ ẩm ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ cao dẫn đến tình trạng nồm ẩm gia tăng.