Thông hầm đường bộ 7.200 tỉ dài nhất Đông Nam Á

Video
Mũi khoan cuối cùng thông hầm Hải Vân 2 vừa hoàn tất. Công trình hầm đường bộ 7.200 tỉ nối thông Thừa Thiên - Huế với Đà Nẵng do người Việt làm chủ hoàn toàn công nghệ.