Thót tim cảnh bức tường 600 tuổi đổ sập do mưa lớn

Video
Đoạn tường cổ dài khoảng 20 m tồn tại từ thời nhà Minh sập xuống khiến 4 người bị thương nhẹ và một số xe cộ hư hại.