Thót tim cảnh cứu hộ để nạn nhân xoay như chong chóng dưới trực thăng

Video
Chiếc cáng vận chuyển nạn nhân nữ 74 tuổi bị thương treo lơ lửng giữa không trung và bị xoay tròn với tốc độc chóng mặt bên dưới trực thăng.