Thót tim cảnh thợ điện lơ lửng trên không sửa chữa đường dây

Video
Thót tim chứng kiến thợ điện làm việc trên không ở độ cao hàng mét so với mặt đường nhưng không có thiết bị bảo hiểm