Thót tim với màn đi trên dây qua 2 mỏm núi cao 1000m không đồ bảo hiểm

Video
“Người nhện” nổi tiếng Friedi Kuehne đã thực hiện màn biểu diễn chinh phục thử thách đi trên dây qua 2 mỏm núi mà không có dây an toàn