Thú chơi nhím cảnh bạc triệu của giới trẻ Hà Nội

Video
Thời gian gần đây, giới trẻ Hà Nội bỗng rộ lên cơn sốt chơi nhím cảnh vì vừa có thể giải trí, lại kiếm được bộn tiền.

VIDEO MỚI NHẤT