Thủ đoạn ăn trộm điện thoại khó lường

Video
Lợi dụng lúc chủ cửa hàng đang đông khách phía trong, tên trộm đã nhấc tủ lên sau đó cho tay vào lấy chiếc điện thoại .
Xem thêm