Thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp xe máy

Video
Tình trạng trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Hà Nội thời gian qua vẫn có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, các đối tượng đã thay đổi về phương thức thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với lực lượng chức năng...