Thủ đoạn tàn phá rừng lim ở Vườn quốc gia Tam Đảo

Video
Rừng lim Đại Đình thuộc vườn quốc gia Tam Đảo đang bị tàn phá nghiêm trọng.

VIDEO MỚI NHẤT