Thủ đoạn trộm ở các tiệm vàng của cô gái trẻ

Video
Từ hình ảnh móng tay màu đỏ trong camera, cảnh sát tìm ra cô gái trộm nhiều tiệm vàng sau một tháng theo dõi.