Thu giữ hàng nghìn khẩu trang có dấu hiệu làm giả

Video
Quản lý thị trường Hà Nội và phòng 11, C03 thu giữ hàng nghìn sản phẩm khẩu trang có dấu hiệu làm giả tại Hà Nội. Toàn bộ số lượng đã bị tịch thu và sẽ xử lý theo quy định.