DMCA.com Protection Status

Thu hoạch cúc họa mi kiếm hàng chục triệu mỗi vụ

Video
Những ngày này, nhiều nhà vườn ở Tây Tựu vào mùa thu hoạch cúc họa mi, mỗi ngày cắt trăm bó bán ra thị trường, lãi mỗi vụ gần 40 triệu đồng.