Thú lấy ráy tai của người Việt lên báo Mỹ

Video
Có lẽ, lấy ráy tai là một thú vui độc đáo của người Việt mà người Âu, Mỹ phải kinh ngạc và sợ hãi...
Xem thêm