Thủ môn Bùi Tiến Dũng và tương lai mới ở Hà Nội FC

Video
Sau khi chính thức đầu quân cho Hà Nội FC, thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ được gì và đang đón đợi thử thách ra sao?.
Xem thêm