Thử nghiệm máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời

Video
Solar Impulse 2, phiên bản mới của máy bay sử dụng bằng năng lượng mặt trời, hôm qua kết thúc thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

VIDEO MỚI NHẤT