Thử nghiệm thành công vắc xin HIV trên người

Video
Đã thử nghiệm thành công vắc xin HIV trên người.