'Thủ phủ' hoa Tết Quảng Ngãi xơ xác sau lũ

Video
Hơn 200.000 chậu hoa ở huyện Tư Nghĩa bị ngập úng do lũ, thiệt hại mỗi hộ từ 20 triệu đến trăm triệu đồng.