'Thủ phủ' tôm hùm Phú Yên mất trắng sau bão Damrey

Video
Gần 10.000 lồng nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu bị sóng đánh dạt vào bờ nằm xơ xác, không còn một con, khiến người dân khóc ròng.