Thu trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng cây phát lộc

Video
Nông dân xã Minh Tân (Đông Hưng, Thái Bình) trồng cây phát lộc làm cảnh, thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng mỗi năm.