Thú vị cảnh cua 'đào thoát' khỏi chảo dầu, tắt bếp điện cứu đồng loại

Video
Một con cua đã cố gắng bò ra khỏi chảo dầu đang dần nóng lên và tắt bếp ngay sau đó.