Thư viện làm từ container trong trường học ở Hậu Giang

Video
Thùng container rộng gần 30 m2 được cải biến thành thư viện mát mẻ, có hàng nghìn đầu sách các loại và máy tính khiến các học sinh thích thú.