Thực nghiệm ăn hoa quả đo nồng độ cồn

Video
Cảnh sát giao thông tổ chức thực nghiệm cho nhân vật ăn bốn loại quả khác nhau, uống bổ phế và nước si rô rồi kiểm tra nồng độ cồn.