Thực nghiệm hiện trường vụ tài xế container hất văng CSGT

Video
Tài xế container hất văng cảnh sát được đưa tới chứng kiến buổi thực nghiệm hiện trường.