Thuốc xịt gây mê bán tràn lan trên mạng

Video
Các loại thuốc mê dạng xịt, khí, nước đang được rao bán tràn lan, chỉ cần một cuộc điện thoại là có ngay.
Xem thêm