'Thương' cướp đập không vỡ tủ kính, nữ chủ tiệm bê vàng đưa tận tay

Video
Camera ghi lạ cảnh hai tên cướp đội mũ bảo hiểm, cầm búa tạ xông vào đập tủ kính hòng cướp vàng. Tuy nhiên do kính quá bền, 2 tên cướp đập mãi kính không vỡ, thấy tên cướp có súng, chủ tiệm vàng sợ hãi bưng từng khay vàng đưa cho tên cướp vơ vét!