Thưởng Tết 10 tháng lương và 600 triệu đồng

Video
Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent đã chơi lớn khi thưởng Tết lớn, khiến nhân viên nhiều công ty khác phải ganh tị.