Thuyền kẹt trên thác Niagara bật khỏi vị trí sau 101 năm

Video
Gió mạnh và mưa lớn đẩy Iron Scow, con thuyền mắc kẹt giữa những tảng đá từ năm 1918, đến gần phần thác bên phía Canada.