Tiêm kích F-18 cất cánh từ tàu sân bay Mỹ

Video
Tiêm kích trên hạm F/A-18 là nòng cốt sức mạnh tác chiến trên không của hạm đội tàu sân bay Mỹ.