Tiêm kích thế hệ 5 Chengdu J-20 bay biểu diễn tại Triển lãm hàng không

Video
Tiêm kích thế hệ 5 Chengdu J-20 bay biểu diễn tại Triển lãm hàng không