Tiền Giang: Tiêu hủy hàng trăm máy game bắn cá

Video
Tiền Giang đã tổ chức tiêu hủy hàng trăm máy game bắn cá