Tiền mất giá biến thành túi, mũ giấy ở Venezuela

Video
Những đồng tiền mệnh giá thấp bị vứt bỏ do lạm phát phi mã ở Venezuela lại trở thành nguồn thu nhập mới của người dân.

VIDEO MỚI NHẤT