Tiền Phong - 60 năm trong đội ngũ tiên phong

Video
TPO - Suốt 60 năm qua, những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ làm báo Tiền Phong đã tạo nên một tờ báo luôn sắc bén, hấp dẫn, có tính chiến đấu.
Xem thêm