Tiếng nói của người dân ở tâm dịch Daegu

Video
Người dân ở tâm dịch Daegu chia sẻ mọi hoạt động ở thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc này đã không còn sôi động như trước, người đến nhà hàng ít hơn, đường phố vắng lặng hơn khi dịch Covid-19 xuất hiện và họ đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi.