Tiếng trống trung thu ở làng Ông Hảo

Video
Tại Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, cả làng còn năm nhà giữ nghề làm trống Trung Thu, và cung cấp trống cho thị trường khắp 63 tỉnh thành.