Tiếp viên hàng không tiết lộ điều bạn không nên làm trên máy bay

Video
Chạm vào người, đeo tai nghe phớt lờ lời nhắc, gác chân lên ghế người khác hay nhờ cất hành lý là những hành động của du khách khiến các tiếp viên hàng không khó chịu.