Tiết lộ hình ảnh hậu trường đầu tiên của Táo quân 2015

Video
Những hình ảnh hậu trường đầu tiên của Táo quân 2015 được tiết lộ trong chương trình Cà phê sáng mới phát sóng.