Tiêu huỷ 7.000 tôm hùm đỏ

Video
Trên diện tích 7.000 m2, ông Trương Phan Minh Thế ở Long An nuôi hàng trăm bể tôm hùm đỏ nhằm cung cấp ra thị trường nuôi tôm kiểng.