Tiêu hủy quả bom 3 tạ trục vớt dưới sông

Video
Quả bom nặng 343 kg, dài 1,2 m được hàng chục cán bộ, chiến sĩ trục vớt tại sông Nâm Mô, xã Kỳ Sơn và đem đi tiêu nổ thành công.